Charakterystyka wysiłku piłkarzy nożnych. Wysiłek jednostajny czy zmienny?

Pierwsze analizy profilu aktywności piłkarzy nożnych przeprowadzono już pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym celu wykorzystano krótkie nagrania sekwencyjne. Powyższe podejście zostało rozszerzone w latach dziewięćdziesiątych w Anglii a następnie w Danii, dzięki udoskonaleniu technologii, mogącej śledzić każdego piłkarza z osoba, jak i całą drużynę. Przeprowadzone analizy miały wpływ nie tylko na rozwój taktyki ale także szczegółowo określiły charakterystykę wysiłku. Pozwoliły udzielić odpowiedzi na pytania o łączny dystans pokonywany w trakcie meczu, ilość sprintów, biegów w szybkim tempie, wślizgów, itp.

ANALIZA MECZOWA

Na podstawie obserwacji wyciągnięto wnioski, że wysiłek fizyczny w trakcie meczu piłkarskiego charakteryzuje się dużą zmiennością. Zawodnicy w trakcie meczu pokonują średnio od 8 do nawet 15 km i na całościowy wynik wpływa duża różnorodność czynności takich jak: bieg z piłką i bez piłki o różnej długości odcinków, wślizgi, sprinty i wreszcie marsz [tab. 1 i 2].


Powyższe wnioski potwierdzają badania prowadzone przez Di Salvo, z których wynika, że dystans pokonywany w trakcie meczy składa się w 25% z marszu, 37% truchtu, 20% biegu z submaksymalną intensywnością, 11% sprintu i 7% biegu tyłem. Także inne badania między innymi Bangsbo wykazały, że piłkarze ligi duńskiej 17% czasu gry spędzają w pozycji stojącej, 40% poświęcają na marsz, 35% na bieg z małą prędkością, 8% na bieg z wysoką prędkością. Sprinty stanowiły zaledwie 0,6% czasu gry, czyli około 30 sekund. Cometti natomiast dowodzi, że piłkarze ligi francuskiej większość akcji wykonują z małą (40%) i średnią (20%) intensywnością. Wysiłki eksplozywne (krótkie i szybkie) stanowią tylko 5% ogólnego czasu gry. Pozostałe 35% czasu gry to odpoczynek.

Analizując dokładnie wyniki badań Di Salvo można zauważyć, że aż 70% z całkowitego dystansu piłkarze spędzają w strefie leniwego cardio (nie da się inaczej określić biegu w tempie 5 minut na kilometr). Największe prędkości (> 23 km/h) rozwijają tylko na ułamku dystansu od 215 do 446 metrów w zależności od roli na boisku. Jednakże, wysiłek na tyle przypomina interwały, iż: „podczas 90 minutowej gry w piłkę nożną przeciętna intensywność wysiłku zawodnika jest bliska progowi przemian beztlenowych (80-90% HRmax), a energia do wykonania wysiłku wytwarzana jest w czterech strefach: tlenowej, mieszanej, beztlenowo–kwasomlekowej oraz beztlenowo–niekwasomlekowej. W czasie rozgrywania meczu największy udział w wytwarzaniu energii przez zawodnika ma strefa druga i trzecia (stężenie mleczanu we krwi od 5 do 14 mmol/l krwi.

Również zapisy HR (indywidualny wykres tętna w trakcie meczu) oraz temperatury ciała pokazują zmienny charaktery wysiłku (na wykresie widać wahania HR) [rys 1].


Pomiary tętna wskazuje, że średnia intensywność wysiłku czołowych piłkarzy podczas meczu odpowiada 70% maksymalnego zużycia tlenu. Mecz przebiega w średnim przedziale tętna 160-170 ud/min, co stanowi około 85% HRmax. Zawodnik średniej klasy zużywa w ciągu 90 min około 5 MJ tj. 1150 kcal energii. Zatem wysiłek energetyczny podczas meczu wykonywany jest najczęściej wokół progu przemian beztlenowych.

WNIOSKI

W czasie gry w piłkę nożną wysiłki krótkotrwałe wykonywane z intensywnością maksymalną i wysoką, przeplatają się z wysiłkami o niskiej i umiarkowanej intensywności oraz przerwami. Światowej klasy piłkarz pokonuje od 8 do nawet 15 km, zmieniając ponad 1300 razy formę aktywności ruchowej (sanie, marsz, trucht, wyskoki, bieg tyłem itp.). Mimo tego, że wydolność tlenowa jest podstawą przygotowania motorycznego zawodnika piłki nożnej, jednak decydującymi o wyniku sportowym są akcje za które odpowiedzialny jest metabolizm beztlenowy. To krótkie sprinty, wyskoki pionowe, wślizgi, gra ‘jeden na jednego" decydują o wyniku współzawodnictwa sportowego. Mimo wszystko charakter wysiłku w trakcie meczu można opisać w prosty sposób jako wytrzymałość przy wysokiej objętości i wysokiej intensywności. Jest to niejako kwintesencji oraz wskazanie możliwego rozwiązania treningowego.

Jak kształtować wytrzymałość?


źródła
"Przygotowanie motoryczne piłkarzy do wysiłku startowego" - Jan Chmura i inni
"Przejawy zdolności szybkościowych u piłkarzy podczas meczu" - Jan Chmura
"Trening szybkości lokomocyjnej i siły eksplozywnej w piłce nożnej" - Piotr Stępień i inni
"Szybkość a wytrzymałość" - Marek Zub
"Jak pogodzić bieganie i trening siłowy" - Potreningu.pl 
1 komentarz:

Każdy Wasz komentarz jest dla mnie bardzo cenny. Jednakże bez zastanowienia usuwam wszelkie reklamy oraz spam.